Shipping policy

  1. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Holandi i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu E-koffie.nl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

  1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w Euro €, i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT,BTW, cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego NL61INGB0674644107

b.) płatnością w systemie IDEAL, SEPA, PAYPAL, PRZELEWY24

c.) zapłata kartą płatniczą VISA, MAESTRO CARD

Shopping Cart